Značka: II. liga

Riadne voľby SFZ, zmenené termíny jarnej časti, licenčná administratíva a vzdelávanie trénerov a delegátov

Úradná správa SFZ č. 27 zo dňa 21. januára 2022 (autor Milan Vojtek) uvádza, okrem iného, všetky nasledovné skutočnosti týkajúce sa klubu MFK Dukla Banská Bystrica: VOLEBNÁ KOMISIA Podľa čl. 46, ods. 3 stanov SFZ, vyhlasuje riadne voľby na:-    prezidenta SFZ-    člena VV SFZ – viceprezidenta pre štátnu ...

Riadne voľby SFZ, zmenené termíny jarnej časti mládeže, dievčat a žien, licenčná administratíva a vzdelávanie trénerov a delegátov

Úradná správa SFZ č. 26 zo dňa 14. januára 2022 (autor Milan Vojtek) uvádza, okrem iného, všetky nasledovné skutočnosti týkajúce sa klubu MFK Dukla Banská Bystrica: VOLEBNÁ KOMISIA Podľa čl. 46, ods. 3 stanov SFZ, vyhlasuje riadne voľby na: -    prezidenta SFZ-    člena VV SFZ – viceprezidenta pre ...

Volebné výsledky členov Komory SFZ pre riešenie sporov a licenčné: administratíva, konanie mládeže a semináre rozhodcov a delegátov

Úradná správa SFZ č. 24 zo dňa 10. decembra 2021 uvádza, okrem iného, všetky nasledovné skutočnosti týkajúce sa klubu MFK Dukla Banská Bystrica: VOLEBNÁ KOMISIA Na základe „Správy o príprave, priebehu a výsledku hlasovania v riadnych a doplňujúcich voľbách členov Komory SFZ pre riešenie sporov“ (ďalej len komora), vypracovanej ...

Stránka 4 z 9 1 3 4 5 9