Mesiac: september 2023

Výkonný výbor, volebná komisia, DK, ORS, Dukla hrá v Podkoniciach o deň skôr, ŠTK, vzdelávanie trénerov, KR, SF

Úradná správa SFZ č. 10 zo dňa 8. septembra 2023 (autor Milan Vojtek) uvádza, okrem iného, všetky nasledovné skutočnosti týkajúce sa klubu MFK Dukla Banská Bystrica a iných banskobystrických klubov - s našimi (Duklasport.sk) úpravami nemeniacimi význam: VÝKONNÝ VÝBOR V zmysle stanov SFZ a rokovacieho ...