Tlačové správy ÚLK

Náš výber z oficiálnych dokumentov Únie ligových klubov – z oficiálnych, Tlačových správ ÚLK alebo Úradných oznamov ÚLK od sezóny 2020/2021, týkajúcich sa klubu MFK Dukla Banská Bystrica, ktoré majú len informatívny charakter pre našich čitateľov. Ide zvyčajne o vydané rozhodnutia Prezídia ÚLK. ÚLK je riadiacou organizáciou pre najvyššiu futbalovú súťaž na Slovensku – I. ligu (v súčasnosti pod názvom Fortuna liga). Poslaním ÚLK je zastrešovať riadenie uvedenej súťaže po športovo-technickej a marketingovej stránke. ÚLK vznikla v roku 2009 vo forme záujmového združenia právnických osôb a predstavuje tak autonómnu organizáciu futbalových klubov, s vlastnou právnou subjektivitou a vnútornou štruktúrou. Vznik ÚLK je v súlade s medzinárodným trendom vyčlenenia komplexnej a špecializovanej agendy najvyšších národných súťaži spod pôsobnosti národných futbalových zväzov, či asociácií. ÚLK je riadnou členskou organizáciou Slovenského futbalového zväzu a prostredníctvom svojich zástupcov vo Výkonnom výbore SFZ reprezentuje záujmy profesionálneho futbalu v najvyššom výkonnom orgáne slovenského futbalu. Najvyšším orgánom ÚLK je Prezídium, ktoré tvoria zástupcovia všetkých členských klubov. Prezídium volí prezidenta ÚLK. Prezídium ÚLK tvorí 12 zástupcov klubov Fortuna ligy a prezident ÚLK. Zdroj: https://www.fortunaliga.sk

Zatiaľ nepridané