Mesiac: apríl 2023

DK, pokuta Dukle 1 000 €, Trnave 1 200 €, DAC 700 €, Popradu 1 500 € a odobratie 3 bodov, Dolnému Kubínu 5 000 €, finále Prezidentského pohára, udelené a neudelené licencie pre sezónu 2023/2024, 3 zmeny v zápasoch BB-ých tímov, KR, KD a SF

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 28. apríla 2023 (autori Milan Vojtek a Lucia Šikudová) uvádza, okrem iného, všetky nasledovné skutočnosti týkajúce sa klubu MFK Dukla Banská Bystrica a iných banskobystrických klubov: DISCIPLINÁRNA KOMISIA I. Rozhodnutia DK SFZ: DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu ...

Banskobystrický plavecký pohár pokračoval v Rimavskej Sobote 3. kolom

V soboru dňa 22. apríla 2023 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo 3. kolo Banskobystrického plaveckého pohára. Zúčastnilo sa ho 126 plavcov a plavkýň z 10 plaveckých klubov patriacich do pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Uvedené podujatie bolo tohto roku zatiaľ najpočetnejšie, čo sa týka nielen počtu plavcov, ale i zastúpených plaveckých ...

Banskobystrickí plavci na majstrovstvách Stredoslovenskej oblasti

Krytá plaváreň na banskobystrických Štiavničkách bola v sobotu 15. apríla 2023 dejiskom 1. kola majstrovstiev Stredoslovenskej oblasti v plávaní. Zúčastnilo sa ich 207 plavcov a plavkýň zo 16 plaveckých oddielov a klubov Stredoslovenskej oblasti. Banskobystrické plávanie na podujatí reprezentovalo 15 plavcov Plaveckého oddielu UMB, 13 plavcov Plaveckého kempu a 7 ...

DK, pokuta aj pre MFK Dukla, vzdelávanie trénerov, KR, podmienky a prihlášky do výberových konaní repretrénerov SF, semifinále a termíny finále

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 14. apríla 2023 (autor Milan Vojtek) uvádza, okrem iného, všetky nasledovné skutočnosti týkajúce sa klubu MFK Dukla Banská Bystrica a iných banskobystrických klubov: DISCIPLINÁRNA KOMISIA Rozhodnutia DK SFZ: Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu ...

Stránka 1 z 2 1 2