Služby

Logo Duklasport.sk velke

Naša Športová agentúra DUKLA poskytuje služby, ktoré sú spojené nielen s futbalom pod logom DUKLA ale rovnako aj s iných druhmi športov v Dukle ale i v iných športových odvetviach a kluboch naprieč Slovenskom, ktoré pociťujeme ako povrchné, nedostatočné, či historicky nesprávne publikované alebo evidované, v mnohých prípadoch aj desaťročia.

Od roku 1973 iniciatívne dôsledne evidujeme aj súperov slovenských tímov a ich jednotlivcov, najmä vo futbale, s ktorými sa stretli už od polovice 20. storočia, minimálne od roku 1955, či ešte staršej histórii futbalu na Slovensku.

Podobne sa venujeme štatistikám slovenskej reprezentácie vo futbale aj v hokeji.

Prioritou sú pre nás overené výsledky, správne zostavy tímov a správne uvedené mená zúčastnených športovcov jednotlivých klubov, nielen vo futbale ale i v iných druhoch kolektívnych športov, čo považujeme za značný problém pre kvalitnú históriu slovenského športu, zanedbávaný aj v popredných informačných kanáloch a tlači.

Uvedené činnosti sa úzko prelínajú s našimi službami, z ktorých uvádzame:

  • Informovanosť našimi redaktormi o športových zápoleniach, rozhovoroch, stanoviskách a oznámeniach športovcov Dukly Banská Bystrica, Banskej Bystrice a iných slovenských miest a športových klubov
  • Slovné a obrazové spravodajstvo, fotografické služby
  • Preverovanie historických faktov a údajov v slovenskom športe zamerané na jednotlivých športovcov, aj na objednávku
  • Vydávanie tlačovín, bulletinov, pohľadníc, kalendárov, almanachov, ročeniek, kníh a iných športových, kultúrnych, spoločenských a historických publikácií
  • Hlásateľská činnosť na športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach
  • Informačná, reklamná, propagačná a výstavná činnosť
  • Sprostredkovateľská a agentúrna činnosť v oblasti športu, kultúry a obchodu
  • Organizovanie a prevádzkovanie športových, kultúrnych, zábavných a iných spoločenských podujatí
  • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

Podporujeme šport, futbal zvlášť!