Autorské práva

Logo Duklasport.sk velke

Rozmnožovanie, šírenie a verejný prenos obsahu

tohto webového sídla je podmienený dodržaním tu uvedených pravidiel.

Ak chcete mať na svojej webstránke správy z tohto webu, môžete to urobiť 2 spôsobmi:

 1. Bez dohody a bezplatne, ale len prvé 4 vety, nie viac. Na pokračovanie textu musíte odkázať k nám hypertextovým odkazom, napríklad: „pokračovanie článku.“
 2. Dohodou aj viac než 4 vety, ale len na základe nášho písomného súhlasu a uzatvorenia licenčnej zmluvy.

 

Ak bez podpísania zmluvy preberiete a uverejníte viac než 4 vety, dopúšťate sa porušenia Autorského zákona, čím môže dôjsť aj k trestnému činu podľa Trestného zákona (300/2005 Z.z.), § 283, v ktorom sa okrem iného uvádza:

 1. Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
 2. Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  1. a spôsobí ním väčšiu škodu,
  2. závažnejším spôsobom konania,
  3. z osobitného motívu, alebo
  4. prostredníctvom počítačového systému.

 

Aj keď pri preberaní bez povolenia uvediete zdroj, aj tak porušujete zákon!
Takýto postup nemá nijakú oporu v zákone a aj takéto prebratie textu je trestným činom, ak ste vopred od nás nezískali písomný súhlas.

Súvisiace odkazy:

Podporujeme šport, futbal zvlášť!