Úradné oznamy SFZ

Náš výber z oficiálnych dokumentov Slovenského futbalového zväzu - z Oficiálnych (úradných) oznamov SFZ od sezóny 2020/2021, týkajúcich sa klubu MFK Dukla Banská Bystrica, ktoré majú len informatívny charakter pre našich čitateľov. Ide zvyčajne o vydané Komuniké zo zasadnutí výkonného výboru (VV) SFZ. Zdroj: https://www.futbalsfz.sk/sfz-spravy-a-oznamy-oficialne-uradne-oznamy

Zatiaľ nepridané