Značka: Úradné správy

Zmeny v 8 zápasoch tímov Dukly, stop pre Záhumenského, vzdelávanie trénerov, licenčná administratíva, fyzické previerky rozhodcov a licencie delegátov

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 15. apríla 2022 (autor Milan Vojtek) uvádza, okrem iného, všetky nasledovné skutočnosti týkajúce sa klubu MFK Dukla Banská Bystrica: DISCIPLINÁRNA KOMISIA Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa ...

Stopka pre Števonku a Kvietka, zmeny v 2 zápasoch II. ligy a v zápasoch mládeže Dukly, vzdelávanie trénerov

Úradná správa SFZ č. 35 zo dňa 18. marca 2022 (autor Milan Vojtek) uvádza, okrem iného, všetky nasledovné skutočnosti týkajúce sa klubu MFK Dukla Banská Bystrica: DISCIPLINÁRNA KOMISIA Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa ...

Preložené 4 zápasy II. ligy a 3 zápasy Dukly U15/14, stopka pre Slaninku, 2 pokuty Dukle, termíny štvrťfinále SC, vzdelávanie trénerov, výnimočná registrácia hráčov z Ukrajiny

Úradná správa SFZ č. 34 zo dňa 11. marca 2022 (autor Milan Vojtek) uvádza, okrem iného, všetky nasledovné skutočnosti týkajúce sa klubu MFK Dukla Banská Bystrica: DISCIPLINÁRNA KOMISIA Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 ...

Preložený zápas Dukly v Šamoríne, stopka pre Slováka a Ruska, pokuta za HNS divákov v Podbrezovej, vyžrebovanie štvrťfinále SC, vzdelávanie trénerov

Úradná správa SFZ č. 33 zo dňa 4. marca 2022 (autor Milan Vojtek) uvádza, okrem iného, všetky nasledovné skutočnosti týkajúce sa klubu MFK Dukla Banská Bystrica: DISCIPLINÁRNA KOMISIA Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 ...

Dnešné voľby SFZ, zoznam kandidátov, preložené zápasy, stopka pre Červeňa, vzdelávanie trénerov, licencie delegátov na 4 roky

Úradná správa SFZ č. 32 zo dňa 25. februára 2022 (autor Milan Vojtek) uvádza, okrem iného, všetky nasledovné skutočnosti týkajúce sa klubu MFK Dukla Banská Bystrica: VOLEBNÁ KOMISIA Na svojom zasadnutí dňa 21. februára 2022 preverila doručené návrhy na volené funkcie do orgánov SFZ na ...

Riadne voľby SFZ, preložený zápas II. ligy Skalica-Podbrezová, licenčná administratíva, vzdelávanie trénerov, zoznam delegátov na 4 roky

Úradná správa SFZ č. 30 zo dňa 11. februára 2022 (autor Milan Vojtek) uvádza, okrem iného, všetky nasledovné skutočnosti týkajúce sa klubu MFK Dukla Banská Bystrica: VOLEBNÁ KOMISIA Podľa čl. 46, ods. 3 stanov SFZ, vyhlasuje riadne voľby na:-    prezidenta SFZ-    člena VV SFZ – viceprezidenta pre štátnu ...

Stránka 2 z 9 1 2 3 9