Jozef Kuchár

Jozef Kuchár

jeden z dlhoročných, odborne a skúsenosťami z oblasti publicistiky o športe, jeho histórie z jej viacerých druhov podkutý, spoluzakladateľ Únie slovenských novinárov, jej súčasný predseda a zároveň predseda jej Klubu športových novinárov. Autor viacerých knižných vydaní nielen o športe. Bývalý aktívny funkcionár v československej telovýchove, vzácne ovládajúci hlavne jej historické súvislosti. Novinár, publicista, ktorý dbá veľmi zodpovedne na verifikáciu každého overeného faktu.

Udržiavaním poriadku vôkol seba udržiavame vo svojom vnútri čistý krištáľ svojej duše – aj vo futbale

V novinárskej profesii som sa mnoho rokov venoval predovšetkým problematike vrcholového športu a futbalu zvlášť. Absolvoval som mnoho rozhovorov zameraných z oblasti futbalu s rôznymi osobnosťami. Spomeniem len 4 mená: Gabriel Zelenay, Karol Polák, Igor Mráz – už nie sú medzi nami - a Jozef Kšiňan, 94-ročný, je stále...

Zaostrené na končiaci sa rok 2020 z pohľadu publicistu, jubilanta, Jozefa Mazára

Spravidla predvianočný čas, ba celé obdobie na prelome rokov, je vhodné a poznačené mnohými rozhovormi. Skúsme zamerať našu pozornosť na končiaci sa rok 2020 z pohľadu skúseného publicistu Jozefa Mazára, ktorý sa práve v júni tohto roku dožil vzácneho životného jubilea, svojich 70. narodenín. "Takže, Jozef, koľko rokov si z toho...